Remolc

Remolc Motos

Remolc per a dues motosCategoria: Remolc, Remolc
Facebook Twitter Google+

cap de setmana
1 a 2 dies
3 a 6 dies
7 a 14 dies
 
 
Temporada única
100
55€
49€
40€
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preus en euros per dia (excepte tarifa cap de setmana)

Preus IVA no inclòs.


Consultar preus per a lloguers de llarga durada, lloguers periòdics, clubs i empreses.

Lliuraments o devolucions fora de l'horari o dia festiu tenen un suplement de 40 € + IVA per servei.
La tarifa Cap de setmana és de tot el cap de setmana, de divendres tarda a diumenge tarda.


-

Extras opcionals

-


Fiança de 400€

CONDICIONS ESPECIALS COVID
Només es podrà anul·lar per la situació de pandèmia quan el confinament sigui menor o igual a comarcal. En aquest cas els diners pagats a compte com a paga i senyal quedarà en dipòsit per a una pròxima ocasió.


-Productes similars